Przeskocz do treści

Regulamin

Osoby niewyrażające zgody na postanowienia regulaminu nie mogą brać udziału w zajęciach kursu.

 1. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do możliwości indywidualnego dopasowania oferty.
 2. Spotkania dla grup odbywają się w okresie wrzesień – czerwiec. Dni wolne od nauki to : wakacje letnie, zimowe, Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne oraz święta państwowe. W dzień nauczyciela i rekolekcje zajęcia odbywają się normalnie. Spotkania osób indywidualnych mogą odbywać się drogą internetową cały rok.
 3. Szkoła nie pobiera opłat wpisowych.
 4. Zapis na kurs następuje po podaniu wymaganych danych telefonicznie bądź mailowo.
 5. Pierwsza wpłata musi zostać zaksięgowana w okresie dwóch pierwszych tygodni nauki.
 6. Uiszczenie kwoty następuje wyłącznie na firmowy rachunek bankowy podany przez organizatora.
 7. Opłaty za zajęcia są naliczane co miesiąc według cennika i muszą być wykonywane w okresie od 1 do 10 dnia każdego miesiąca.
 8. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut.
 9. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo kursantów tylko podczas trwania lekcji i nie odpowiada za żadne rzeczy pozostawione w klasie.
 10. Nieobecności nie powodują zmiany w opłacie miesięcznej. Organizator zwraca pieniądze za tylko i wyłącznie cały miesiąc nieobecności to jest 4 zajęcia pod rząd.
 11. W przypadku chęci rezygnacji należy dochodzić do końca danego miesiąca i za niego zapłacić. Od następnego miesiąca można zaprzestać uczęszczania na zajęcia bez żadnych opłat dodatkowych.
 12. Wszyscy uczestnicy otrzymają za darmo materiały ksero.
 13. Wszyscy uczestnicy otrzymają raport semestralny w okresie zimowym i certyfikat na koniec roku szkolnego.
 14. Wszelkie uwagi oraz wnioski związane z kursem proszę składać bezpośrednio na ręce organizatora.